Kampania społeczna AAC

Kampania społeczna zrealizowana dzięki Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja.

Spot zrealizowano we współpracy z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY, Biblioteką Śląską, Śląskim ZOO